Naujienos

Pamaldų tvarkaraštis nuo 2020-05-17

 

 • Gegužės 17d. Sekmadienis - 14val. Ventės rago kapinių šventė
 • Birželio 7d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
 • Birželio 21d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
 • Liepos 5d. Sekmadienis - 14val. Mingės kapinių šventė
 • Liepos 19d. Sekmadienis - 14val. Marių kapinių šventė (pamaldos prisimenant išėjusius ir negrįžusius iš Kuršių marių bus švenčiamos prie kurėno formos paminklo Ventėje, ant marių kranto. Įspūdingas laivo formos paminklas nuskendusiems žvejams įkurdintas netoli kelio, vedančio į Ventės kaimą: žr. žemėlapyje).
 • Rugpjūčio 2d. Sekmadienis - 14val. Kintų kapinių šventė
 • Rugpjūčio 16d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
 • Rugpjūčio 30d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 2020 m. gegužės mėn. 17 d.


Nutarta:
 Ir toliau laikomasi visų SAM rekomendacijų dėl apsaugos priemonių ir saugių atstumų.
 Pamaldos vyksta su giedojimu.
 Pamaldos laikomos su Šventosios Vakarienės sakramentu, dalyviams prie altoriaus prieinant ir suklaupiant po vieną šeimą / žmogų. Kunigai dalija Kristaus kūną, pamirkę jį į taurę ir paduodami žmogui į ranką. Šventosios Vakarienės dalyviai dezinfekuoja rankas, prieš ateidami prie altoriaus. Šventosios Vakarienės metu kunigai dėvi kaukes, naudoja dezinfekcines priemones.
 Leidžiama atlikti visus bažnytinius patarnavimus, naudojant būtinas apsisaugojimo priemones.
 Kunigai prašomi kuo greičiau paskelbti kapinių švenčių datas. Kapinėse apsauginės priemonės būtinos.
 

https://www.facebook.com/groups/liuteronubaznycia/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=127182803987078&hc_location=group_dialog 

Verbų sekmadienis: palaiminimas
Verbų sekmadienis: palaiminimas

Kunigo Mindaugo Žilinskio Verbų sekmadienio palaiminimas

 

vaizdo įrašas iš Kintų bažnyčios 

LELB Konsistorijos posėdžio nutarimai dėl Bažnyčios gyvenimo šiuo metu

Vyskupo kreipimasis kovo 24 dieną:

 

Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais! (Apd 22,21)
Mieli broliai ir seserys Kristuje,
Mes visi, parapijiečiai ir kunigai, kasdien mokomės, kaip toliau gyventi ir būti Bažnyčia šiuo ypatingu metu. Mums kyla nauji klausimai dėl kasdienio Bažnyčios gyvenimo, patarnavimų, sielovados ir kt.
Šią savaitę, penktadienį, vyks LELB Konsistorijos posėdis, kuriame stengsimės suformuluoti atsakymus ir rekomendacijas į daugelį rūpimų klausimų: dėl Krikšto šiuo metu, dėl konfirmacijos, laidotuvių, numatytų renginių.
Visais atvejais aišku, kad pandemijos metu visose situacijose turime paisyti gydytojų ir valdžios nurodymų bei prisiminti, kad šiomis dienomis visi privalome rūpintis artimo sveikata bei gyvybe.
Taip pat atsiminkime, kad, nepaisant tam tikros atskirties ir krikščioniui skaudaus ribojimo dalyvauti pamaldose bei priimti Kristaus kūno ir kraujo Sakramentą, mes esame Jo Bažnyčia, tad visais įmanomais būdais turime Dievo Žodžiu ir malda bei visokiu patarnavimu guosti bei stiprinti vieni kitus Kristuje Jėzuje.
Šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta (Rom 8,18).
Brolis Kristuje,
vysk. Mindaugas Sabutis

 


 

2020 m. kovo mėn. 27 d. įvyko virtualus LELB Konsistorijos posėdis. Čia pateikiami sprendimai, susiję su Bažnyčios gyvenimu pandemijos sąlygomis.

 1. LR Vyriausybei pratęsus karantiną, Lietuvos evangelikų liuteronų parapijose pamaldos nebus laikomos, iki kol karantinas bus nutrauktas. Sekmadieniais 11 val. vyksta pamaldų transliacija iš Vilniaus bažnyčios Facebooko paskyroje Kelias. Kitų pamaldų bei valandų liturgijos transliacijas galima rasti kunigų ir parapijų socialinių tinklų paskyrose.
 2. Dėl galimybės individualiai apsilankyti bažnyčioje. Ten, kur yra tokia galimybė, bažnyčios turėtų būti atviros bent keletą dienų per savaitę po kelias valandas, kad žmonės galėtų užeiti po vieną asmeninei maldai. Bažnyčioje žmones turėtų priimti kunigas. Ant bažnyčios durų ir interneto svetainėje www.liuteronai.lt turi būti paskelbta, kuriuo laiku bažnyčios bus atviros. Viskas turi vykti laikantis SAM rekomendacijų.
 3. Dėl renginių. Visi bažnytiniai renginiai atšaukiami iki 2020 m. birželio mėn. 1 d., o taip pat – Vanagų stovykla liepos mėn.
 4. Dėl laidotuvių. Atsižvelgiant į SAM rekomendacijas, nuspręsta karantino metu nešarvoti bažnyčiose (ten, kur yra tokia tradicija). Laidojimo pamaldos turi vykti lauke, dalyvaujant patiems artimiausiems žmonėms.
 5. Dėl Krikšto. Apeigose su kunigu dalyvauja tik krikštijamasis ir jo tėvai.
 6. Dėl konfirmacijos. Konfirmantų ruošimas vyks tik nuotoliniu būdu. Dėl konfirmacijos datų bus sprendžiama po birželio 1 d.
 7. Dėl padidintos rizikos grupėje esančių kunigų. Rekomenduojama padidintos rizikos grupėje esančius kunigus kreiptis į brolius kunigus dėl bažnytinių patarnavimų atlikimo karantino metu.
 8. Dėl maldos. Liuteronai kviečiami kiekvieną dieną 20 val. melstis Viešpaties malda „Tėve mūsų“ ir sugiedoti giesmę „O, mūsų Tėve danguje“ (Nr. 311). Kur yra galimybė, tuo metu bažnyčioje skambinama varpais.

Kas mane myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. (Ps 91,14)

 

Informacija iš https://www.facebook.com/groups/liuteronubaznycia/ 

Čia yra LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) gairės dėl laidotuvių karantino metu: https://bit.ly/3dqkWLA

Vyskupo Mindaugo Sabučio kalėdinis sveikinimas
Vyskupo Mindaugo Sabučio kalėdinis sveikinimas

“Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.” (Iz 7,14)

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Laukdami svečių – daugelis ruošiasi. Patiesia šventinę staltiesę, ruošia pietus ar vakarienę, įdėmiai susitvarko namus, apsirengia drabužius, tinkamus vienai ar kitai progai. Kūnišku ir dvasiniu požiūriu mes taip laukiame Kalėdų. Ruošdamiesi Kristaus gimimo šventei, sveikiname savo artimuosius bei patys nusiteikiame mintimis nukeliauti į Betliejų.

 

daugiau: http://www.liuteronai.lt/Pradzia/Sventes-jubiliejai/Vyskupo-Mindaugo-Sabucio-kaledinis-sveikinimas2

 

 

Kitoks sekmadienis su šeima Kintuose gruodžio 1 dieną

    Vienas kunigas, pamatęs režisieriaus V.V. Lansbergio filmo apie Ramanauską-Vanagą afišą, pasakė: „Taip, geriausi dalykai ateina po mirties”. Galima sutikti ir nesutikti.  Kintų evangelikų liuteronų parapija, Kintų bendruomenė, Vydūno centras kviečia pakeisti tą nuostatą. „Geriausią dalyką turėti dar šiame gyvenime”.

    Gruodžio mėnesio 1 dieną (sekmadienį)  1030 val. šeimos su vaikais - ir didesniais ir mažesniais - parapijiečiai, kintiškiai ir svečiai susirinko evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

    1100 val. filmo „Vanago portretas” peržiūra.

    1230-1330 val. bendri pietūs.

    1400 val. pamaldos,  prisimenant kovotojus už laisvę, už valstybę, o svarbiausia - saugią Šeimą.

plačiau
Nuostabus sekmadienis Kintuose su vaikų rašytoju ir režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu.

 

 

 

Vaizdai iš susitikimo  (nuoroda į Facebook psl.)

Vargonų muzikos vakaras Kintuose

     Kovo mėnesio 25 dieną 18 val. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko vargonų muzikos koncertų ciklo Lietuvoje muzikos vakaras. 

 Vargonininkas Gerd Hennecke (Vokietija) dirba kantoriumi Kristaus bažnyčioje Sulzbach-Rosenberg mieste Bavarijoje.

    Vargonų muzikos koncertų ciklą organizuoja Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė.

 

Koncerto vaizdo rašas:

 

 

100 šeimų Kintuose kartu nutapė 100 metrų ilgio piešinį

Kintų evangelikų liuteronų bažnyčios kiemelyje gražų rugpjūčio 19 dienos sekmadienį Lietuvos valstybės šimtmečio proga buvo sulaukta net 106 šeimų, kurios kartu nutapė 100 metrų piešinį Lietuvai – tėvai su vaikais, seneliai su anūkais drauge tapė Lietuvos pajūrį.

Renginį kartu su Kintų bendruomene ir Kintų seniūno pagalba inicijavo Kintų evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis. Jis sako, kad ši iniciatyva yra renginių ciklo „Šeima – didžiausia vertybė“ dalis.

„Šio renginio tikslas – suburti kuo daugiau laimingų, stiprių, sveikų šeimų, nes pastebėjome, kad tapo įprasta renginius organizuoti dažniausiai tik asocialioms, gyvenimo negandų paliestoms šeimoms. Kur semtis stiprybės, palaikymo šeimos, kurios jaunos ir gražios, kaip joms stiprinti, puoselėti savo šeimas? Kol dar laikas, kol nekyla sunkumų, kviečiame susirinkti, pabendrauti, praleisti laiką kartu“, – sako kunigas M. Žilinskis.

plačiau

Labai prasmingas šeimų šeštadienis rugpjūčio mėnesio 4 dieną Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje su televizijos laidų ir renginių vedėju Rimu Šapausku ir jo žmona Lina, prancūzų kalbos specialiste, vertėja.

plačiau