Kunigas

„Viena geriausių eilučių Šventame Rašte yra, – sako kunigas Mindaugas Žilinskis, – kur Kristus taria: –Aš esu pasaulio šviesa. Ir iš tikrųjų taip yra – jei žmogus esi nuėjęs nuo to materializmo ir sugebi atleisti, sugebi nepykti, nekerštauti, tada sugebi pamatyti šviesą mažame kambarėlyje. Kambaryje uždangstykim langus, išjunkime šviesą – bus tamsu. Ir uždekim mažą žvakelę – taps šviesu, visas kambarys apsišvies. Taip yra ir su tikėjimu – atrodo, pasaulis didelis, greitas ir baisus, girdimi tik blogi ekonominiai pranešimai. Ir Bažnyčia, dvasininkai turi sugebėti uždegti tą mažą žvakelę žmogaus gyvenime. Kad apšviestų tą didelį kambarį – didelį pasaulį. Ir tada žmogus matydamas, kad yra ne vien tamsa, sugebės kitaip gyventi”.

 

Kunigas Mindaugas Žilinskis gimė 1977.04.14  mažame kaimelyje netoli Klaipėdos,  tėčio Jurgio, mamos Karolinos bei  sesers Ritos šeimoje.


1984 metais pradėjo lankyti Plikių miestelio devynmetę mokyklą.


1992 metais baigęs devynmetę mokyklą, įstojo į Klaipėdos statybininkų mokyklą ir per keturis metus įsigijo staliaus – baldžiaus specialybę. Mokydamasis pirmame kurse, pradėjo groti mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestre. Tai  ir  buvo  vienas iš pirmųjų žingsnių  einant į aktyvią bažnytinę veiklą, nes 1994 metais Plikių parapijoje buvo įkurtas parapijos orkestras, kuriam vadovavo kunigas L. Fetingis.


Nuo 1994 metų pavasario nei  viena  diena neprabėgdavo be parapijos, bažnyčios, giesmės, maldos ar Dievo žodžio. 1996 metais Mindaugas Žilinskis įstojo į Klaipėdos universiteto teologijos fakultetą ir po 4 metų studijų įgijo teologijos bakalauro diplomą. Po studijų įšvęstintas į diakonus ir 2002 metais lapkričio 9 dieną ordinuotas gimtojoje Plikių parapijoje kunigu.  2003-2004 metais studijas tęsė Leipcigo universitete Vokietijoje.


Šiuo metu kunigas Mindaugas Žilinskis aptarnauja  Karklės, Kintų ir Saugų parapijas, aktyviai dalyvauja parapijų kasdieniniame gyvenime bei liuteronų bažnyčios misijinėje veikloje: darbas su seneliais, darbas su jaunimu, darbas muzikinėje veikloje.


2006 metais vedė. Kartu su žmona Laura ir su Dievo pagalba susilaukė sūnaus Rapolo Mykolo.

 

Tel.: +370 612 17154

k.mindaugaszilinskis@gmail.com