Naujienos

Šeimų šventė

Balandžio mėnesio 29 d. 11 valandą parapijos namuose susirinko gausus būrys vaikučių su tėveliais, parapijos bendruomenės nariai ir svečiai dalyvauti jau gražia tradicija tapusiame šeimų sekmadienyje pagal  projekto „Kintų evangelikų liuteronų parapijos narių bendrystės ir savitumo puoselėjimas” vykusius renginius.

Kunigas M. Žilinskis pasveikino dalyvius, ypatingai mažuosius, kurie labai greitai rado veiklos ant kilimų žaislų ir knygučių pasaulyje. Vyresnieji dalyvavo paskaitoje-diskusijoje „Mes (ne) visada teisūs”, kurią vedė lektorė Evelina Ruzgienė.

Paskui visi vaišinomės skania žuviene, arbata ir saldumynais, nenutylant vaikučių klegesiui ir suaugusiųjų pokalbiams. 

14 valandą prieš pamaldas vyko vaikučių sukurtų animacinių filmukų peržiūra, skambant linksmam juokui ir plojimams. Mažiesiems filmukų kūrėjams padėjo mokytoja Vilma Granickienė.

Pamaldose skambėjo giesmės, gitarų muziką susirinkusiems dovanojo Arvydas ir Marius.

Karolis Žilinskis paskaitė pamokančią istoriją iš V.Lansbergio „Angelų pasakų” apie arkangelus Mykolą ir Gabrielių.

Po pamaldų pasivaišinę arbata ir sausainiais, vaikučiai dūko pievelėje, o suaugusiųjų bendravimą lydėjo gera nuotaika ir sekančių susitikimų planavimas.