Naujienos

Profesoriaus Alfredo Bumblausko viešnagė
Profesoriaus Alfredo Bumblausko viešnagė

Saulėtą gegužės  21 dienos – pamaldų sekmadienio – popietę mūsų parapijos kunigo kvietimu Kintuose viešėjo garbus svečias – Vilniaus Universiteto profesorius  Alfredas Bumblauskas.

 

Profesorius miestelio bendruomenei skaitė paskaitą „Reformacijos metai”, ryškiai, įdomiai aiškindamas Mažosios Lietuvos, pamario krašto istorines sąsajas su Martyno Liuterio reformacija, jos įtaka lietuviškai raštijai, kultūrai, papročiams, krašto raidai. Klausytojai pateikė gerbiamam profesoriui daug klausimų, po paskaitos vyko gyva diskusija.

 

Kunigas Mindaugas Žilinskis, parapijos tarybos pirmininkė Laima Mačėnienė, Kintų Vydūno kultūros centro vadovė Rita Tarvydienė dėkojo svečiui už įdomią paskaitą ir šiltą bendravimą. Po paskaitos visi Donelaičio namuose prie arbatos tęsėme įdomų, nuoširdų pokalbį.