Naujienos

Kintai - šeimos uostas
Kintai - šeimos uostas

Tu išsirinkai mane,

Kai aš buvau – dar net negimęs!

Tu vedei mane, kai aš Tavęs – net nežinojau,

Tu pamilai mane, kai aš į Tave – net netikėjau!

 

Beribės meilės vandenyne

Tu leidai man savy nuskęst,

Beribės meilės vandenyne

Tu leidai man savęs atsigert...

Jėzau...


Spalio  mėnesio paskutinį sekmadienį toliau įgyvendinant projektą „Kintų evangelikų liuteronų parapijos narių bendrystės ir savitumo puoselėjimas” Kintuose vėl rinkosi stovyklos „Šeima – didžiausia vertybė“ dalyviai iš pamario krašto į sekmadienio pasibuvimą „KINTAI – ŠEIMOS UOSTAS”.

 

Stovyklos šeimoms organizatorių  Kintų evangelikų liuteronų parapijos, jos klebono Mindaugo Žilinskio bei jo žmonos Lauros Šakurskytės–Žilinskienės  kvietimu atvykęs dainų ir giesmių autorius bei atlikėjas Arūnas Raudonius 12 valandą susirinkusiems paskaitoje „TIKĖJIMAS, MEILĖ, VILTIS” dalinosi mintimis apie šeimą, įsimylėjimą, pagarbą ir atsakomybę ir giedojo savo kūrybos giesmes.

 

13 valandą Donelaičio namuose dalyvių vaikai parodė linksmą spektaklį „Muzikiniai žaislai”, po to visi skaniai pavalgėme karštos kvapnios žuvienės.

 

14 valandą bažnyčioje prieš šventines pamaldas „Už šeimas” kunigas visų parapijiečių ir stovyklos dalyvių vardu pasveikino su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu parapijos tarybos pirmininkę Laimą Virginiją Mačėnienę.

Šventinėse pamaldose dalyvavę mažieji stovyklautojai susižavėję klausėsi Arvydo Ruzgaus giedamų giesmių.

Po pamaldų vėl visi su gera nuotaika sugužėjome į Donelaičio namus dar pabūti kartu prie arbatos puodelio.

 

Niekas neskubėjo namo...